Vodovod

Obec Mokrý Lom je vlastníkem a provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu Mokrý Lom.

Obec Mokrý Lom je vlastníkem a provozovatelem veřejného vodovodu Polžov.

Obec Mokrý Lom je vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace a koncové ČOV Mokrý Lom.

Zástupcem provozovatele vodovodu je Pavel Vlk, Mokrý Lom 35.

Výsledky rozboru kvality vody z vodovodu Mokrý Lom najdete zde.

Výsledky rozboru kvality vody z vodovodu Polžov najdete zde.

Přesunout se na začátek