Zveřejnění platného znění 6. výzvy programu LEADER na r. 2012.
Vyvěšeno 16.4.-16.5.2012.

ico_pdf LEADER 6. výzva (162 kB)