Novinky v odpadovém hospodářství obce

  1. Biologicky rozložitelný odpad, který občané nezvládnou uložit do domácího kompostéru (větve, tráva), je možno ukládat do velkoobjemového kontejneru, umístěného před vjezdem do sběrného dvora. Delší větve je nutné zkrátit na max. délku 1,5 m. Občané jsou při ukládání odpadu povinni dodržovat pořádek v okolí kontejneru (nenechávat ležet zbytky odpadu mimo kontejner).
  2. Ve sběrném dvoře bylo zřízeno re-use centrum. Občané zde mohou zanechat použité, ale funkční elektrospotřebiče, domácí potřeby nebo sportovní vybavení. Tyto věci je také možné si bezplatně z re-use centra odnést, pokud je občan upotřebí. Re- use centrum je dostupné v otevírací době sběrného dvora.

Vyvěšeno do 30. 6. 2024.

Novinky v odpadovém hospodářství obce
Přesunout se na začátek