Zveřejnění platného znění 9. výzvy programu LEADER na r. 2014.
Vyvěšeno 10.1.-31.1.2014.

ico_pdf LEADER 9. výzva (745 kB)