Zastupitelstvo obce Mokrý Lom schválilo na svém 5. zasedání dne 3.5.2011 Dodatek k provoznímu řádu vodovodu na rok 2011.

ico_pdf Provozní řád vodovodu Mokrý Lom – dodatek 2011 (90 kB)