Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 15. 9. 2020 od 19:00 hod. v sále Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Vodovod Polžov
3. Žádost o podporu – Linka bezpečí
4. Informace z výborů
5. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek