Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 15. 6. 2021 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečný účet obce za r. 2020
3. Účetní závěrka za r. 2020
4. Vodovody obce
5. Termíny zasedání zastupitelstva
6. Informace z výborů
7. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek