Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 12. 12. 2023 od 19:00 hod. na Obecním úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení 

  1. Rozpočtová opatření
  2. SMO Pomalší – návrh rozpočtu na r. 2024, střednědobý výhled rozpočtu do r. 2027
  3. Darovací smlouva Prevent 99
  4. Svoz odpadů v r. 2024, smlouva s M. Pedersen
  5. Aktualizace obecně závazných vyhlášek obce o místních poplatcích a likvidaci odpadů
  6. Vodné a stočné v r. 2024
  7. Rozpočet obce na r. 2024, střednědobý výhled rozpočtu do r. 2026
  8. Termíny zasedání v r. 2024
  9. Informace z výborů
  10. Informace z obecního úřadu
Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek