Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 18. 6. 2024 od 19:00 hod. na Obecním úřadu.

Ing. Martin Ehrlich

starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

  1. Rozpočtová opatření
  2. Závěrečný účet obce za r. 2023
  3. Účetní závěrka za r. 2023
  4. Smlouva se SÚS JčK
  5. Požární řád obce
  6. Termíny zasedání zastupitelstva
  7. Informace z výborů
  8. Informace z obecního úřadu
Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek