Záv. účet SMO Pomalší za r. 2019

SMO Pomalší zveřejňuje Závěrečný účet SMO Pomalší za r. 2019.
Vyvěšeno 18.6.2020

Závěrečný účet SMO Pomalší zaa r. 2019 (440 kB)

SMO Pomalší zveřejňuje Návrh záv. účtu SMO za r. 2019.
Vyvěšeno 16.4.-4.5.2020

Návrh záv. účtu SMO Pomalší za r. 2019 (328 kB)

SMO Záv. zprávaz přezkumu hospodaření za r. 2019 (3 MB)

SMO Sestava Fin212 za 2019-12 (265 kB)

SMO Předvaha 2019 (204 kB)

SMO Rozvaha 2019-12 (152 kB)

SMO Výkaz zisku a ztráty 2019 (107 kB)

Záv. účet SMO Pomalší za r. 2019
Přesunout se na začátek