Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 26.9. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Územní plán – důvodová zpráva
2.    Územní plán – vypořádání připomínek
3.    Územní plán – rozhodnutí o námitkách
4.    Územní plán – vydání plánu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek