Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 13. 2. 2024 od 19:00 hod. na Obecním úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

  1. Rozpočtová opatření
  2. Smlouva o spolupráci při pořizování DTM s Jč. krajem
  3. Dodatek smlouvy o likvidaci odpadů s ODPADY-JIH
  4. Vodovody obce
  5. Informace z výborů
  6. Informace z obecního úřadu

 

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek