Poplatky v r. 2024

Preferovaným způsobem úhrady poplatků je platba na účet obce pod variabilním symbolem, který s platebními údaji každý plátce obdrží od účetní. Je možné použít i platební předpisy vydané v r. 2023, částky Kč i variabilní symboly zůstavají stejné.

Plátce poplatků si může přijít pro aktuální pokyny k platbě 12. února 2024 (pondělí) na Obecním úřadě od 17:00 do 19 hod. Pokud není schopen zaplatit převodem na účet, může zde uhradit platbu i hotově.

Poplatky za svoz komunálního odpadu 

  • 600 Kč za trvale hlášenou osobu – za rok
  • nebo 600 Kč za nemovitost zahrnující byt, rodinný dům či stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba – za rok

Poplatky za psy

50 Kč za jednoho psa (v Polžově a Lahuti 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč – za rok

 

Vodné a stočné

  • dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč – za osobu a rok
  • za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800 Kč


Poplatek za rekreační pobyt

10 Kč za každý započatý den

Poplatky v r. 2024
Přesunout se na začátek