Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 15.12.2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Poplatky na r. 2016
3.    Rozpočet obce na r. 2016
4.    Oprava budovy OÚ
5.    Věcná břemena
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek